Filosofiska bilder       Enhet       Vishet      Syskonskap     Förklaringar      Gud     Jaget

 Tid       Meningen      Döden       Ande       Rädsla        Livet      Religion     Samhället 

 Kärlek        666         Sökaren      "Ordet Fritt"

      EnarEn      

      

Ande-dräkt

Jag kan aldrig dö,

För jag har aldrig fötts.

Jag var bara min egen jord som bestämde mig för att resa på mig.

Mina ben är den sten som i all tid skapat mitt land.

Mitt kött är den jord där min egen grönska sprungit fram.

Mitt blod är det vatten som i evigheter strömmat livgivande åt den törstande sanden.

I mig dunkar den sol som i samma rytm blinkat på Jorden.

Dag-natt dag-natt dunk-dunk dunk-dunk.

En fjäril bor i min mage och en ros i min lust.

En vind bor i mina lungor och en solros i min längtan.

Och de ord som jag skriver är bara dofter som uppenbaras i mitt inre som sedan följer drömmens röda flod genom min arm ut till den skapelse som kan göra det synligt som jag ännu inte visste om mig själv.

 

Jag är inte naturens barn.

Jag är naturen.

Och jag kan aldrig dö

För jag har aldrig fötts

Jag har bara ställt mig upp

 

 

Det är först…

 

Det är först då man inser att den stenhäll man vandrar över

har man inte bara vandrat över i detta liv

utan i årtusenden tillbaka…

 

Det är först då man inser att man inte är född av sin moders sköte

utan att man är Jordens egen avkomma

och Himmelens ättling…

 

Det är först då man inser att man inte är begränsad till de roller

och de erfarenheter som de räknade åren innehåller

utan ens historia är densamma som universums…

 

Det är först då man inser att ens jag inte begränsas av den kropp man bär

utan att skogar, ängder, hav och himmel

är ens utsträckta, vidsträckta lemmar…

 

Det är först då man inser att andra människor är inte främlingar

utan bara reflexer i vattnet

av sitt eget ursprung…

 

Det är först då man inser att tingen man äger inte identifierar en

utan man själv är den ande

som ligger bakom alla ting…

 

Det är först då man inser att de steg man tar

tar man av eget ansvar

och inte därför att man ska bevisa något…

 

Det är först då…

ett barn kan bli vuxen igen,

vuxen som i människa.

 

Det är först då…

en saga kan bli här och nu igen,

här och nu som i sanning.

 

Det är först då…

en ande kan bli hel igen,

hel som i helig...

 

 

 

 

 

 

 

"Jorden" är vårt förnamn

"Universum" vårt familjenamn

och "Gud" vårt efternamn