666

 

Uppenbarelseboken 13:18

 

18 Här är det visheten kommer in: Den som har förstånd, han må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal; och dess tal är sex hundra sextiosex.

 

 

För att kunna förstå vad vilddjurets tal innebär är det vissa saker man får börja med att känna till. För det första gäller det betydelsen av siffror i heliga sammanhang. Många siffror har nämligen viktiga symboliska värden i de heliga förklaringarna. Så för att vi ska förstå vilddjurets tal, 666, ska vi därför börja med att titta på betydelsen av siffran tre (3).

För det första måste det förstås att Gud är ”en”. ”En” i betydelsen ”en i grunden odelbar helhet”, ”en helhet utan förhållande till något annat” och ”det enda som finns”. (Men i Gud ryms denna möjlighet att skapa den verklighet av mångfald som vi upplever.) Denna enda Gud har i sig själv ett uttryck som vi känner som ”treenigheten”, d.v.s. ”fadern, sonen och den heliga anden”. Dessa tre i sin tur betyder: ”fadern” = helheten, ”sonen” = en del hos helheten som inser att den är en del av själva helheten, med andra ord ett barn av Gud, och slutligen ”den heliga anden” = själva skaparförmågan, eller även förmågan att befriad från den materiella uppfattningen se verklighetens sanna sammanhang. Denna ”treenighet” är alltså tre sidor hos Gud och representerar också insikten om Gud. Därför representerar i sin tur siffran 3 Gud.

Men det finns även en annan viktig betydelse i siffran tre, nämligen den tresidiga prisman. Prisman representerar den kristall som bryter ljuset (Guds ”varde ljus”) och omvandlar ljuset till olika våglängder och på så vis skapar den verklighet vi upplever. Fysiken lär oss att våglängden på ljuset avgör hur vi upplever det skapade. Den elektromagnetiska skalan förklarar att ljus som bryts till olika våglängder upplevs av olika sinnen såsom hörsel, syn och även känsel m.m. Verkligheten är helt enkelt uppbyggd av prisman jämte prisman och i prisman och åter prisman som bryter gudomsljuset och där igenom uppvisar en mångfacetterad verklighet.

Alltså representerar även det triangelformade prismat Gud i skapelsen. Och triangelformen hänger ju samman med siffran tre, 3 = Gud(Gud som uppenbarar sig själv genom skapelsen).

Nu har vi alltså två förklaringar till varför siffran tre är den medvetna och skapande Gudens tal.

För att nu komma vidare i resonemanget låt oss se på Judestjärnan.

Judestjärnan är det tecken Israels folk Judarna bär för att visa sitt förhållande till Gud. Judestjärnan består av två trianglar liggande på varandra, och det detta tecken försöker visa är två delar(prisman), ur helheten som inte är direkt Gudsmedvetna utan speglar sig i varandra och verkligheten. D.v.s. en människa som inte har Gudsmedvetenhet utan använder sin värld(alla övriga delar av helheten) som en spegelbild, utan att inse att spegelbilden faktiskt är en och samma kropp. Och att Judarna bär detta tecken representerar att de inte är fullkomliga men villiga att lära om Gud. Om man nu lägger ihop siffran på dessa båda trianglar så får man siffran: 3 + 3 = 6, sex. Siffran sex representerar en del av Guds kropp som inte inser att Gud ständigt är en enda kropp utan istället använder den runtomvarande verkligheten att spegla sig i. Det är även därför som våra sexuella lekar kallas sexuella, alltså betecknas av siffran 6. Sex är ett möte mellan två gudsdelar som speglar sig i varandra, 3 + 3 = 6.

Att nu vilddjurets tal är 666 istället för bara 6 beror på att antalet tre sexor visar att även vilddjuret är en del av och underställd Guds heliga helhet, något annat skulle vara omöjligt.

Att det i bibeltexten står ”ty det är en människas tal” syftar på intet vis till någon speciell människa utan i själva verket just till ordet ”människa”. Talet 666 är just en människas tal, d.v.s. människans uppfattning av verkligheten är först och främst att den är en spegelbild, och ofta en motståndare. Människan uppfattar inte verkligheten som en enda helhet. När människan får Gudsmedvetenhet då uppfattar hon helheten och då skulle man kunna säga att hennes tal blir 333.

Att det kallas vilddjurets tal beror på att så länge människan upplever sin värld endast som en spegelbild och inte som en helhet så har hon aldrig lämnat djurets sätt att se på världen. Och ju längre bort hon går ifrån Gud utan att reflektera över sanningen, ju vildare blir hon.

Så den som vill lämna odjurets tal och närma sig sanningen och bli en helare människa bör tänka över ovanstående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan