Ande

 

Utmaning

 

Berätta för mig var Universum ligger,

så ska jag tro på både matrialismen och döden

som fullstäniga svar.

 

Men om du inte kan

så låt frågan väcka din ande.

 

 

 

 

Rent matrialistiskt sett

så är verkligheten en andlig företeelse

 

 

Himlen

inte Jorden

är grunden till allting

 

Etern

Inte Materien

är grunden till alla ting

 

 

Tip-Tap-Tow

 

Filosofernas dödsdans är snart förbi.

Snart kommer orden klara, utan att förvåna.

Snart, när Modern talar Faderns ord.

 

Dödens sista steg

i Livets vals.

Frågans sista börda

innan svaret inte söks alls.

Människans sista klagan

i kläm mellan rätt och fel.

Andens sista längtan

att äntligen få bli hel.

 

När Modern talar Faderns ord,

när andens röst hörs genom Människans Jord,

då har filosoferna dansat sig till döds.

 

 

 

 

Allt är tanke - Allt talar - Livet är ande

 

 

 

Jag kan se ljuset

 

Helig ande är ett nyckelhål

varigenom jag kan se in i Himmelriket.

Därinne ser jag ett oändligt hav av ljus

där materien seglar omkring som små moln

av konstaterat land.

Jag ser en värld utan anledning, utan krav

sprungen ur Någons vilja

bara därför att möjligheten fanns.

Jag ser ett folk som lever i fred i denna värld

i avsaknad av motståndare och baktalare.

Och jag ser en familj som vårdar sin trädgård och varandra

utan alternativ till själva kärleken.

 

En dag sätter någon en nyckel i nyckelhålet, vrider om

och släpper in oss.

 

 

Befinnelse

 

Betroende

Bejakande

Men ej blott besökande

bekläds vi i Världen

 

Inte såsom luften fyller ballongen

utan såsom ballongen omsluter luften

beslöjar vi Anden

 

Så bekroppsligade

beaktar vi

den dolt besjälade Tingens ordning

Ej i väntan på begravandet

men på benådandet

ifrån alla tvång som begränsandet innebär

 

 

 

Först var vi

sen var tingen

 

Livet är primärt

tingen sekundärt

 

 

Är Gud god?

 

Himlen bävar och Jorden skakar

för mig, människa i kropp.

Livets former sakta smälter

i ett levande förlopp.

 

Ert kött, min spegel

brister i ett kras.

Kvar finns blir inget synligt

inte ens skärvor utav glas.

 

Tingens ordning jag trodde på,

då när tid fanns till.

Nu är ting en tanke,

och jag går när jag vill.

 

Rummet var det jag fanns uti,

alla sakers form.

Nu är allting borta

för sanning är abnorm.

 

 

En tid av smärta svår, som jag ej förstod,

ägdes utav tanken: Är Gud god?

 

Smärtan var bara en väg

för att finna denna sats:

”Mitt kött blir till ande

när mitt jag blir en plats”.

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan