Döden

 

Den som tror på döden

inser inte att vi finns

 

 

 

En underlig fråga

 

-        Odödlig? Hur skulle det vara möjligt?

-        Jo, jag är alltid.

-        Alltid, vad menar du?

-        En del av mig har inget förhållande till tiden. Jag är tiden, jag är vägen.

-        Vem sa du att du va sa du?

-        Alltid. Jag är Alltid.

 

 

 

 

Finns livet? Finns döden?

 

Ingenting har anledning att finnas.

 

Ingenting har någonsin anledning att finnas.

 

Verkligheten har ingen anledning att finnas.

 

Ingen kan tvinga verkligheten att existera.

 

 

Om verkligheten finns, vad är då verkligheten?

Allting.

Verkligheten är absolut allting som finns.

 

Om inte verkligheten finns, vad finns då?

Ingenting.

Och ingen hade vetat att ingenting var det som finns.

 

 

Detta ger oss två alternativ angående det rådande tillståndet:

Alternativ 1: Verkligheten finns.

Alternativ 2: Verkligheten finns inte.

 

Om du kan läsa denna text är alternativ 1 det korrekta. För denna text är i så fall en av delarna av allting som finns, med andra ord en del av Verkligheten.

Det varande tillståndet är att verkligheten och allt den innebär finns.

 

Det skulle mycket väl kunna finnas ett tillstånd att ingenting finns, ett tillstånd av ”icke varande” men läsandet av denna text konstaterar att det inte är något man kan tillämpa på vår verklighet. Det rådande tillståndet är ett tillstånd av ”varande”, inte ett tillstånd av ”icke varande”.

 

 

Det vi betraktar som död skulle innebära att vi går från ett tillstånd av varande till ett tillstånd av icke varande. Detta är nu inte möjligt eftersom antingen gäller tillståndet varande eller tillståndet icke varande. De båda skulle inte kunna förekomma i samma verklighet eftersom verkligheten är det varande medans icke varande saknar någon verklighet att existera i.

Något som ”är” kan aldrig byta skepnad till att ”inte vara”, utan enbart byta skepnad till annat varande.

Om döden, såsom ett tillstånd av icke existerande, och därmed icke varande vore en rådande möjlighet så skulle denna text inte existera eftersom den skulle sakna verklighet att existera i.

 

Så på frågan; finns döden? Är egentligen grundfrågan; finns livet? Och om man anser att livet finns så är det det gällande tillståndet. Död eller ”ingenting finns” är inte det gällande tillståndet. Död skulle ju innebära ett tillstånd av icke varande och det skulle ju motsäga ett tillstånd av varande och verklighet, och då skulle inte ens frågan kunna ställas.

Det som däremot skulle kunna finnas är ett tillstånd utan referenser, det vill säga ett tillstånd utan sinnesförnimmelser, ett tillstånd i full avsaknad av upplevelser, närmast föreställbar vid mycket djup sömn. Men inte ens ett sådant tillstånd skulle kunna kallas död, i betydelsen ”icke existens”, eftersom död innebär ett tillstånd av ”icke varande”, för även ett sånt tillstånd skulle vara ”varande” om så ett upplevelsetomt varande.

 

Vi finns, och vi finns alltid.

Finns vi nu finns vi alltid.

Ett tillstånd av icke varande före eller efter nu är inte möjligt.

Bara ett tillstånd utan eller med andra referenser är möjligt.

 

 

Ingenting har anledning att finnas, men det finns.

Vi, allt och alla, är det som finns.

Krav saknas.

Tvång saknas.

Möjligheter finns.

 

Vi är det varande, evigt, alltid.

 

 

 

 

”The never ending story”

 

Om man minns

Och ber om

Och försöker på nåt vis leva därefter

Att det var syskon vi var

Med Varat som moder

Och Möjligheten som fader

Då är dödens gräns

Bara likt ett kommatecken (,)

På vår resa tillsammans

 

 

 

 

 

Allt som finns är vi,

 

inte ens döden får plats.

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan