Förklaringar

 

Fel Fokus

 

En av vetenskapens största brister

är att den tror att världen

är verkligare

än människan

 

 

Om det finns en enda fast punkt

så är det människans medvetande

 

 

VÄRLDSFÖRKLARING

 

 

Världen är den plats vari vi lever våra liv, men vad är egentligen världen?

 

För att förklara världen behövs ett begränsande varigenom man förtydligar den. Världen är den Jord varpå vi människor lever våra liv. Världen är det Universum vari vår Jord befinner sig. Världen är den verklighet som finns runt omkring oss.

Varken Universum eller verkligheten går att förklara var de ligger. Vi känner inga gränser för Universum eller verkligheten. Om så Universum skulle ha en gräns där något annat tog vid så skulle ändå inte verkligheten kunna ha en sån gräns, verkligheten innefattar alltid det som tar vid. Och det som eventuellt skulle ta vid vid Universums slut skulle i sin tur efterfrågas ett slut. Och skulle något även efter detta slut ta vid så spelar egentligen inte det någon roll. Detta större Universa skulle på samma sätt till slut begränsas av samma oundvikliga ände som ordet verklighet begränsas av, ett inkluderande. Universum och verkligheten begränsas alltid på så vis av det faktum att det egentligen inte finns någonstans att placera dem. Det är oundvikligt så att Universum och verkligheten, och världen, saknar någon plats att finnas till på. En plats att finnas till på kräver alltid att det finns en fortsättning varigenom platsen är förklarad på, ett förhållande till något annat. Och som sagt det ändkrävande Universum och totaliserande ordet verklighet saknar en sådan fortsättning, genom sina inkluderande. En tänkt cirkel kan omfatta dessa ord och det de representerar, men det finns ingenstans att placera denna cirkel. Det finns alltså ingen plats där verkligheten, Universum, världen kan befinna sig.

 

Men om världen inte ligger någonstans, finns den då ens till?

Jo, det gör den, men inte som en plats, utan som ett medvetande.

Världen finns till genom att vi är medvetna om att den finns till. Världen är ett gigantiskt, gemensamt medvetande.

Inget finns till förutom detta medvetande. Vi är detta medvetande. Vi, världen och allt det den innehåller är ett och samma medvetande.

 

 

Världen är ingen plats.

Världen är ett medvetande.

Inget finns förutom detta medvetande.

 

 

 

 

 

Mr Big Bang

 

- Jag är Mr Big Bang.

Jag är det enda som finns, än så länge i alla fall.

Vet ni vad jag är för något? Jo det ska jag tala om; Jag är en ficklampa.

Än så länge är jag inte tänd. Jag bara finns här i ett fullständigt evigt mörker, evigt för att det inte finns nån början. Och varför har det ingen början? Jo, därför att jag är början.

Vet ni mer? Jag har inga batterier. Vet ni varför? Batterier finns ännu inte. Varför inte? Jo, därför att jag är det enda som finns. Och eftersom jag är det enda som finns behöver jag ingen ström från någonstans för att få mig att lysa. Eftersom jag är det enda som finns så räcker det med att jag bestämmer mig för att lysa. Det finns ingen fysisk lag, eller något annat, som begränsar min vilja. Det finns inga fysiska lagar förrän jag bestämmer var och när de ska finnas. Därmed har jag också kollosalt med energi till att lysa med. Det enda som begränsar mängden är min egen vilja.

 

Nu har jag börjat fundera på om jag ska tända mig. Vet ni vad som kommer att hända då? Jo ljuset kommer att ge sig iväg med ljusets hastighet och mörker kommer att finnas för att ljus kommer att finnas, för då har jag börjat.

Jag kommer att låta ljuset fara som det vill och göra vad det vill. Jag vill att det ska skapa och upptäcka. Jag vill att det ska skapa i variation mot skönhet och vishet, och jag vill att det i sannings namn ska upptäcka att det är en del av mig, den enda som finns.

Ut i det som ännu inte skapats, kommer ljuset att skapa ett rum. Allt som beskådar ljuset och inte far i ljusets hastighet kommer att uppleva ett rum där ljuset skapat de mest underbart varierade former. För jag kommer att beskåda, jag ska dela upp mig själv oändligt för att beskåda rummet ur olika vinklar. Mina delar kommer att glömma, men de kommer att beskåda och lära, och till slut erfara att de är delar av jag, detta enda jag. Och en dag kommer dessa delar av jag veta att jag var jag som lös upp mitt jag och skapade mitt rum för beskådande av mitt jag. Jag vet så, för jag är början och slutet.

I mitt jag kommer minnet av ficklampan finnas som en röst på vägen, när jag lämnar lyset att lysa.

 

Nu är det dags.

Ske min vilja.

Nu tänder jag:

- Varde ljus

 

 

298 035 km/sek

 

 

 

Svart på vitt

 

Människan bör inse att hon inte är deltagare i ett sammanhang

utan i själva verket är hon sammanhanget.

Då inser också sammanhanget den otroliga möjligheten i att vara ett sammanhang,

och en orm blir mosad under våra fötter.

 

 

”Såsom cellerna är delar av samma kropp

 är människorna delar av verklighetskroppen”

 

 

"Verkligheten speglar sig i sig själv"

 

 

 

Alla smärtor, av vilken typ de än månde vara, finns det lösningar till. För alla smärtor är bara inre förhållanden i ett förhållandelöst sammanhang.

Det vill säga; alla världsliga förhållanden är bara speglingar inuti det förhållandelösa. Smärtornas lösning finns därmed inom spegelbildens ram, annars hade smärtorna inte ens kunnat finnas. De är bara speglingar av sin egen motsats.

Smärtor är förhållanden inom skapelsen, med brist på kärlek.

 

 

 

                    "Världen lurar sig själv

                att den är någon annan."

 

 

 

Det

enda

som

är

detsamma

är                                                             Den

sanningen                                                är

                                                                inte

                                                                upphängd

                         Den                                 på

                         påverkas                         skiftande

                         inte                                  förutsättningar

                         av

                         yttre

                         omständigheter

 

     Sanningen är densamma innan

                                             efter

                                      och oberoende av allt

 

 

 

 

 

"En rörelse är ett energiombyte i varat."

 

 

 

 

 

Politiker utgår från att Världen är delad

och måste samordnas.

Profeter utgår från att Världen är hel

och måste påminnas.

 

 

 

 

Domarnas dag = den dag våra bedömningar har större betydelse

               än det faktum

               att det bara är oss själva det handlar om.

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan