Gud

 

 

       När du känner dig ensam

       betänk att även Gud är ensam,

       oändligt ensam

 

 

 

Svaret

 

Bortom alla frågor och svar

Långt förbi allt vi vet

Finns det enda vi behöver se

Alltings evighet

 

Då finns plötsligt inget ont

Inte krig, inte nöd

Då finns inget att såras av

Bara liv, ingen död

 

Det finns en synbar lösning

Bortom lagar och alla bud

Det gäller bara att lyckas se

Det som kallas Gud

 

 

Känner du till Guds stora fördel i kampen mot Satan?

 

Gud har hemmaplan!   ;)

 

 

Det är fullständigt korkat att tro på en Gud, en allsmäktig kraft som styr över all ordning i Universum,

 

utom om han finns.

 

 

 

Guds tält sträcker så långt som varje individs sinnen når.

Och på insidan av tältduken spelas verkligheten upp.

 

 

Till slut är det som kallas Gud ett fullständigt personligt möte.

En insikt utan krusiduller.

 

    "Vi är olika variationer av samma sanning"

 

 

"egentligen är man Gud,

men man tror att man är

sina föräldrars barn"

 

 

I samma andetag

som Gud ger mig frihet

ger han mig ansvar

 

I samma andetag

som Gud ger mig ansvar

ger han mig frihet

 

PM

 

Jag har en anslagstavla i himlen

där Gud fäster meddelanden

på surfande datorskärmar

Som häftstift använder han poetens vässade penna

och som sanningsredaktör helig ande

 

Att jag skriver

beror på att ni redan är mina systrar och bröder

och himlen är närvarande inte om hörnet

utan i verklighetens faktiska tillstånd

 

 ”Kom hem till pappa” antecknar Skaparen

och Upprätthållaren av allt som finns

på en etervåg som han förvandlat till pixlar

”Kom hem till oss själva och glöm påståendet

att där nånsin fanns nån annan”

”Allt är förlåtet”

 

”För den som älskar behövs ingen tuktan,

ingen religion”.

”Älskar, såsom varande sig själv”

 

Med vänlig hälsning

Den som är

 

Jag sökte…

 

Jag sökte i himlen

Jag sökte bortom bergen

Jag sökte utmed havet

Jag sökte längs stigarna

Jag sökte i böckerna

Jag sökte i de djupaste djupen

 utan att se Gud

 

men när jag fann honom

såg jag honom bakom människorna

såg jag honom i djuren

såg jag honom i växterna

såg jag honom i tingen

ja, jag såg honom bakom allting

 

för han var alla deras skugga 

Så närvarande är den som skall visa sig finnas

 

 

 

"I mötet mellan mevetenheten och varat är Skaparen"

 

 

 

 

En het enhet

 

Då Gud är solen

är människan solens strålar

 

Och varje solstråle har sin egen identitet

likväl som gemensam källa

 

 

 

Meditation

 

Gud är någon

 

Någon som finns

 

Och jag är denna någon

 

 

 

Och vi är denna någon

 

 

 

Lärjungeld

 

Visst kan vi spegla oss i varandra

men tillsammans är det vi

allt och alla

som är Guds ultima personlighet

 

 

 

 

 

 

Replik

Att ära

eller inte ära,

det är svaret.

 

 

 

"Den frid som är över allt förstånd"

innehåller det faktum

att man inser att man är en del av den ende som finns.

Den ende som funnits.

Den ende som nånsin kommer finnas.

 

 

 

 

"-Vem är Jag?"  frågar sig Gud,

och finner sig ensam på en klipphylla

full med folk.

 

 

 

 

"Gud är"

"skaparen"

och "upprätthållaren"

av "den formskapade verkligheten"

 

 

 

Allting är Gud

Så så som du kommunicerar med världen

kommunicerar du med Gud

 

 

 

 

Om jag fick så skulle jag döpa Gud till:

"Möjligheten till möjligheten till möjligheten till

möjligheten till möjligheten till möjligheten

till möjligheten till möjligheten till möjligheten till

möjligheten till möjligheten till möjligheten

till möjligheten till möjligheten till möjligheten till

möjligheten till möjligheten till möjligheten

till möjligheten till möjligheten till möjligheten till

möjligheten till möjligheten till möjligheten

till möjligheten till möjligheten till möjligheten till

möjligheten till möjligheten till möjligheten...

 

 

 

Det kanske inte är så svårt till slut.

Det gäller kanske bara att ära den som äras bör.

Den som gjorde allt det här möjligt.

 

 

 

Min Gud

 

Min Gud bor i träden

Han bor i regnet

I blommorna

I havet

 

Min Gud bor i marken

Ja i det skapade

 är det han som är själva navet

 

Min Gud bor i fåglarna

Han bor i grodan

I fiskarna

I örnen

 

Min Gud bor i djuren

Ja i det levande

 är det han som utgör själva hörnen

 

Min Gud bor i vinden

Han bor i solstrålen

I vågen

I livssaften

 

Min Gud bor i våren

Ja i den framförande viljan

 är det han som är själva kraften

 

Min Gud bor i ögonen

Han bor i varje möte

I leendet

I handen

 

Min Gud bor i kropparna

Ja i människorna

 är han personligen själva anden

 

Min Gud bor i tanken

Han bor i min känsel

I viljan

I extasens älv

 

Min Gud bor inuti

Ja i mig

Det är han som till slut

 är själva grunden i mig själv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Gud skapar verkligheten

för att ha nånstans att finnas till"

 

 

 

 

 

 

I Gudsinsikten

 

När skräcken kommer

gäller det att skita i rädslan

och uppmärksamma självklarheten

 

 

 

 

 

 

 

Människan är en reflektor av Gud

 

 

 

 

 

Buddha

-Jag är den som är "Den som är".

 

Kristus

-Vi är den som är "den som är".

 

 

 

 

 

 

 

Gud måste inget

 

 

 

 

---

 

Jag är den substans

som verkligheten består av

Jag är det enda vattnet

i ett enda hav

 

Jag är rörelsen

som gör att tiden rör sig

Jag är utvecklingen

och erosionen som förstör mig

 

Jag är den plats

som alltid är just här

Jag är den som gör

att något kallas där

 

Jag är alla ögon

och allt som ser

Jag är det som händer

när jag mig ber

 

Jag är den som går

den väg Jag vill

Jag är skeendet

Jag är alltid still

 

 

 

 

 

Ingen har nånsin hört talas om Gud,

utom Gud själv. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Moseboken 2:2-2:3

 

2  Och mot den sjunde dagen kom Gud till fullbordan av sitt verk som han hade gjort, och han började vila på den sjunde dagen från allt sitt verk som han hade gjort. 3  Och Gud började välsigna den sjunde dagen och helga den, därför att han på den har fortsatt att vila från allt sitt verk som Gud har skapat i syfte att göra (dessa ting).

 

Av ovanstående kan följande förstås:

Om det nu, bildligt talat, tog Gud sex dagar att skapa Jorden och han vilade på den sjunde dagen så är detta ingen berättelse plockad från nån forntid, utan i själva verket är det en pågående berättelse. För det ”1 Moseboken 2:2-2:3” verkligen säger är att Gud på den sjunde dagen började vila från sitt verk och han har därefter fortsatt att vila. Det vill säga att denna vila är en nu i stunden pågående vila, vilket i sin tur innebär att just nu är den sjunde dagen. Guds sjudagars vecka har faktiskt ännu inte nått sitt slut.

Därefter kan man ur samma skriftställe läsa orsaken till denna vila, Guds syfte med den. Skriftstället avslutas med orden ”i syfte att göra (dessa ting)”, och vad orden ”dessa ting” syftar till finner man tidigare i samma mening; ”Och Gud började välsigna den sjunde dagen och helga den”. Det vill säga Gud tog rast från sitt skapande med avsikt att på den sjunde dagen välsigna och helga sitt verk, med andra ord lämnade han det åt verket, skapelsen, Jorden att välsignas(att givas det godas tecken) och att helgas(att bli hel, hel som en). Detta innebär att vi som är verket, vi skapelsens delar själva, med Guds assistans, ska komma till insikten om det godas rätt och insikten om att skapelsen är en oskiljaktig, odelbar helhet.

En insikt som vi fått denna den sjunde dagen på oss att göra.

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan