Jaget

 

Jantes spegelbild

 

Det positiva

negativet

av Jantelagen

är att då man inte längre

    inbillar sig att man är nån

 

det är då man är nån.

 

 

 

Att lida av längtan

 

Jag längtar efter helhet

och skapar splittring

Jag längtar efter nu

och skapar sen

Jag längtar efter lugn

och skapar oro

Jag längtar efter närhet

och skapar avstånd

Jag längtar efter trygghet

och skapar rädsla

Jag längtar efter Gud

och skapar människan

 

 

 

 

 

Bakom masken

 

Vardagslivet kräver vår kontroll

nya scener, ny mask, ny roll

 

Rädslan styr oss, gör ej fel

ta del i världens eget skådespel

 

Pjäsen heter ”Sköt dig själv, tills du dör”

glömskan är dess regissör

 

Men det som skådespelarn glömt

finns ini henne, undangömt

 

För innan Världens scengolv vi beträdde

innan vi i kroppar oss beklädde

 

Alla var vi ense om vår mål

att på världens främlingskap ta kål

 

Ty bakom köttet anden vet;

syskonskap är vår hemlighet

 

 

 

 

 

 

 

Född på nytt

 

Det enda som varit med dig

gått bredvid

burit dig

från den dag du föddes,

och trots alla riktningar livet tagit

och trots alla tankar och åsikter du haft,

är närvarande

inneslutande dig

ända fram till idag

är det existentiella faktumet.

 

Detta existentiella faktum

har fött dig

och upprätthåller ensam dig.

 

Detta existentiella faktum

innehar all sanning

och all eventuell makt.

 

Detta existentiella faktum

är din Gud

och endast det

tillhör du.

 

 

 

 

 

 

"Det finns ingenting den här Världen kan kräva av dig,

för du fanns före den.

Om du däremot vill ge något till den,

är det en annan sak."

 

 

 

 

 

 

Som barn

då man ännu hade tid att se Gud i Världen,

då såg man honom i stillheten

när solen lyste in en solstråle

som lutade sig mot ryamattan,

I skeendet när en människa tänkte och talade

och man själv var blott en observatör till det man såg.

Man såg Gud i världen

som Världen

i ett fridfullt konstaterande

att den låg där framför en

och talade till en

med sina bilder.

 

Men när ron  försvinner

försvinner Gud.

Man lämnar honom och glömmer honom

och ger sig ut på en resa som handlar om en själv…

 

 

 

 

 

 

Ensam

 

Tyst

 

Allt är över

 

Jag är utanför allt

 

Jag är inte längre med i nånting

 

Jag är inte längre någon

 

Jag äger inget

 

Jag har inget mer att säga

 

Slut

 

Det är slut

 

Över

 

Det är över

 

Allt är över

 

 

                                    Nu börjar Livet...

 

 

 

 

 

 

 

 

Många av de som tror sig ha en fri tanke

har ofta bundit den i principer...

 

 

 

 

 

Captain, my captain

 

Tänk själv

 där massan fördömer

  och fördummar…

 

Gör själv

 när massan tvekar

  och förnekar…

 

Känn själv

 då massan stänger

  och förvränger…

 

Lev själv

 om massan kräver

  och dig kväver…

 

...då kan du bli en människa

 

 

 

 

 

 

 

Hur skulle ett logiskt Universum  

kunna vara skapat av en ologisk Gud?

 

Så är det inte.

 

Gud dömer inte din vilja

Han har gett dig din vilja

Din fria vilja

 

Din väg är ingen domsfärd

Den är en upptäcktsfärd

 

 

 

 

Och kanske du upptäcker

Att även du är Gud

 

Allt är logiskt

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan