Rädsla

 

Ond cirkel

 

Vår frihet begränsas hela tiden i vår rädsla att använda vår frihet.

Rädslan, vår gemensamma rädsla, att vara ärligt fria ligger i att vi är rädda för att bli fångna i den gemensamma lögn, uppbyggd av rollspel, som innehas av alla de som är för rädda för att vara ärligt fria.

Det vill säga; vi är rädda för att vara ärligt fria mot andra människor som är rädda för att vara ärligt fria.

 

Vi vill inte bli dömda av de som spelar, så därför både dömer vi och spelar vi själva.

 

 

 

Befriande ordförklaring

 

Endokrati =

Självpåtvingad lydnadsplikt mot yttre förutsättningar och yttre förväntningar i hopp om att

få del i en moralisk instans i tillvaron i avsaknad på verklig moral i tillvaron.

Det vill säga ”falskt samvete”

 

 

 

Övertro

 

När man talar om andliga saker, övernaturligt och liknande, som rör sig på ett plan som vi inte riktigt förstår, är det nästan som om människor ryggar tillbaka av rädsla. På så vis gör vi ämnena märkvärdiga genom vår rädsla för dem.

I  själva verkat kanske det varken är nåt märkvärdigt eller övernaturligt, det hela kanske bara beror på var man står när man tittar.

Om en ko kunde höra våra tankar kanske den skulle anse oss som övernaturliga.

 

 

 

 

Det finns en gräns.

Till slut kan du inte skylla ifrån dig

på att andra inte gjorde rätt.

Till slut

måste du

göra rätt själv.

 

Till slut gäller inte ditt skäl.

Till slut gäller din själ.

 

 

 

 

Demonens navelsträng

 

”Fientlighet” är ett uppklätt spöke

som bor i mänskans hjärna.

En demon som livnär sig på rädslan

att den själv bor i någon annans hjärna.

Där sitter den på huk beredd

att slå sin egen spegel ner till marken,

så aldrig spegeln skall slå först.

 

Men utan detta spöke boende i mänskans hjärna

finns ingen fientlighet i världen alls.

För utan tanken på en fiende så vore allting fred.

Bara fred och möjlighet i mänskans egna land.

 

 

 

 

 

 

Lagtolkning

 

Lagen gäller

men innebörden är ändrad.

 

Den är överlägsen sin fiende

som känner sin fiendes svagheter.

Men inte för att den kan besegra sin fiende,

utan för att den kan förlåta honom.

 

 

 

 

 

 

Mycket av otoleransen

ligger i en oförmåga att inse

att människor kan ha olika värderingar

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan