Religion

 

Religionen är användbar

så länge den tjänar dig,

men när du tjänar den

är den destruktiv.

 

                        Livet

Vi ska tjäna Gud

                        Verkligheten

 

 

 

 

Gudstjänst är att tjäna Gud

(och inte en cermoni i kyrkan)

 

 

 

Det handlar inte om

att verka så helig som möjligt.

det handlar om

att vara så ärlig som möjligt.

 

 

 

Ett sätt att bekänna vår tro

 

Vi tror på Gud såsom grunden

och själva orsaken

till vår verklighet

och vår existens

och såsom skapare

av den universella skapelsen.

 

Vi tror också på Jesus Kristus

en gång skapad före allt annat av Gud

till vår lärare, kärleksgivare och räddare

vilken köttsligen levde ett liv

för att förstå våra köttsliga begär och brister

och köttsligen dog

utan att givit vika för köttets svagheter

för att segrande levande tillsammans med Gud

påminna oss om sanningen.

 

Vi tror också att vi alla i oss

har en helig ande som känner sanningen,

och att när vi erkänner vårt större sammanhang

församlar och förenar det oss.

Vi tror att vi alla är barn av Gud

och likvärdiga syskon

och att då vi glömmer detta

finns förlåtelse då vi ärligt söker den,

samt att vi alla på en gemensam dag

ska möta och konfronteras med sanningen och evigheten

och sedan också få leva i enlighet med dessa.

 

                                                              Låt ske

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan