Samhället

 

 

 

Ett samhälle bildas därför

att människor anser det förståndigt

att gå samman för att samarbeta.

 

Och absolut inte för

att vissa ska göra sig rika på andras bekostnad.

 

 

 

 

Bortom mott och mal

 

Det är lätt att bli exalterad

när tingen utmanar oss, och vi besegrar dem

eller förvandlar dem,

och vinsten består i kronor.

 

Men vi får aldrig glömma

att det bara handlar om oss själva

för det är den enda bestående vinsten.

 

 

 

 

 

 

 

Sagan om makten

 

Alla tankar och uppfattningar om makt är illusionära fantasier, både uppifrån och nerifrån sett.

Alla varelser är sanningsenligt totalt jämlika i en fullständig jämvikt.

Alla idéer som utgår från ett sådant tankesätt är inget annat än missförstånd hos en ännu inte färdigutvecklad människa.

Makt i någon form existerar inte i verkligheten.

 

 

 

 

                   Betänk 

 

-         Du som dömer hit och dit;

-         ”man måste göra si

-         och man får inte göra så”,

-         och som sätter duktigheten som krona för människan,

-         betänk att en dag…

-         …en dag vittrar all materia bort

-         och blir till en tunn dimma

-         som Gud med en pust låter blåsa undan.

-         Då får du se att världen var bara på låtsas

-         men vi själar var på riktigt.

 

 

 

 

 

 

När allt är över…

 

 

När allt är över…,

 

när gränserna via slagsmål och mördande

flyttats tusentals gånger fram och tillbaka,

 

när regeringar hyllats och störtats

och ersatt varandra till leda,

 

när folkslagen tvistat färdigt

om rätten till marken de står på,

 

när aktiekurserna stigit till högsta himlen

eller fallit ner i de djupaste hisschakten,

 

när pengarna en sista gång bytt innehavare

i insikten av att de inte är värdet,

 

när mänskan skyllt färdigt på nån ann

om vems fel det var,

 

och när religionerna tävlat färdigt om vems

Gud som var bäst,

 

då…

då när den här förvirrade leken tagit slut

ligger där ett land kvar,

ett land vi har tillsammans.

 

 

 

 

 

 

 

Världens gång

 

Gör vi det tillsammans

är varje kunskap en tillgång.

Gör vi det i konkurrens

är andras kunskap en motgång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I brist på det självklara samarbetet, självklart på grund av de absoluta sanningarna att alla har en gemensam utgångspunkt och en gemensam möjlighet, i brist på detta självklara samarbete och istället användandet av en livsform som grundar sig i konkurrens, uppstår mängder med konflikter och livsförnekelse därför att detta resulterar i att de personligt valda livsvägarna blir allt för allvarliga för den enskilda individen.

 

 

 

 

 

 

Kapitalistendom (också en tillbedjan)

 

 

-Jag tjänar ingen

Gud är död

Jag tjänar ingen

 

 

Marknad vår som är på jorden

berusande varde ditt namn

tillkomme din avkastning

ske din utdelning såsom i företagen

så och på aktien

Vår dagliga börsnotering giv oss idag

och betala våra skulder

såsom och vi vill ha våra skulder betalda

Och inled oss inte i inflation

utan fräls oss ifrån baisse

Ty världen är din

och makten

och oärligheten

idag.

Amen

 

 

-Jag tjänar ingen

Gud är död

Jag tjänar pengar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tänk om cellerna i människokroppen bara gjorde det de fick betalt för

istället för det de var duktiga på,

hur skulle det då gå?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bättre tider

 

”Mot bättre tider” är mänskans strävan

och har så varit i tusentals år

Ju starkare, ju större, ju snabbare

bättre ju fortare det går

 

 

”Mot bättre tider, man ljöd.

Mänskan från jorden skall bli fri

Vi kan lösa allt

I en värld byggd på industri.

 

Mot bättre tider, man sa.

Mänskan ska befrias genom politik

Alla ska få det bättre

Fattig såsom rik.

 

Mot bättre tider, man skröt.

Mänskan ska få allt genom handel.

Alla ska vara med å äga

Äga en varsin liten andel.

 

Mot bättre tider, man log.

Mänskan ska nå allt via data.

Allt ska gå jättesnabbt

Utan att ens behöva prata.

 

 

Framåt är mänskans väg

Utveckling den väg vi ska gå

Men vi får inte glömma målet

Det vi från början siktade på

 

För om ”bättre tider” var det vi sökte

förhoppningsvis mänskan fann,

att den bästa tid som nånsin var

var den tid då vi brydde oss om varann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciceron

 

Följ inte ledare som genom förenklingar förkrymper er själva och livet, som talar lagar men vet lite om kärlek.

 

Följ inte röster som vet att de i stunden har makten att styra över omständigheterna, men på vägen glömmer vad rättvisa, jämlikhet och syskonskap betyder.

 

Följ inte makter som på väg mot sin egen fullkoling förkastar möjligheter till andra vägar, som glömt att var människa bär sin egen vision.

 

Följ inte vägar till tempel och helgedomar som i berusning är krokiga och kantade av krav, trots sin läras avsikt.

 

Följ inte blint inte läror som talar om ideal som en gång skall uppnås men som samtidigt glömmer att idag är en levande dag.

 

Det är ni som är människorna.

Fördumma inte er själva till slaveri under oförståndets, maktbegärets, rädslans och hetsens vilda krafter.

Låt inte det vilsegångna dra ner rätt och sanning i smutsen, ty ni är värda mer.

Det är ni som har makten.

Det är ni som är människorna.

Det är vi som är människorna.

 

 

 

Förveckling

 

För att människans framåtskridande ska kunna kallas utveckling

ska vägen och målet vara; "bättre, godare, skönare".

 

När vägen och målet är; "mer, fortare, större"

rör det sig om en inveckling.

 

 

 

 

 

 

Man känner inte ansvar

om man inte känner att man är delaktig.

 

 

 

Ett misstag hos psykologin ligger i att den oftast ser människan som nåt som måste lagas för att passa in i systemet.

Den ifrågasätter egentligen inte systemets riktighet och finner därmed aldrig riktigt roten till det onda och källan till problemet.

 

 

 

Regnbåge

 

Våra personligheters särskilda egenskaper

har vi inte fått för att vi ska konkurrera med varann,

utan för att vi ska tillföra världen olika saker.

 

 

 

 

Kulturval

 

Familjekulturen ser till den viktiga gemenskapen i uppbyggandet av en fungerande och moralisk tillvaro, men i familjekulturen känner individerna en viss ofrihet för att vara tvingade att leva upp till, och skuld för att inte klara av och att kunna leva upp till, den sammanhållande familjens förväntningar och begränsningar.

 

Individualismkulturen ser till varje människas rätt till fritt agerande, fritt tänkande och fria beslut, men individualismkulturen bär med sig en inbyggd skuld. Individen bär med sig en omedveten eller medveten avsaknad av ett gemensamt byggande i och på ett gemensamt sammanhang.

 

Den sanna kristna kulturen tar de goda egenskaperna ur både familjekulturen och individualismkulturen och förenar dem.

I sann kristenhet betraktas hela världen, hela verkligheten som en och samma familj, vilket gör att individen inte behöver ingränsa sig i ett begränsat reglerat sammanhang samtidigt som individens personliga agerande har som utgångspunkt att allt är gemensamt. Detta gör att byggandets tillvägagångssätt är fritt men resultatet gemensamt. Det individuella byggandet blir på så vis både individuellt och gemensamt. Agerandet blir på så vis för det goda.

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan