Vishet

 

 

         Grunden i all "vishet"

         ligger i att veta

         att det bara finns "vi"

 

 

 

 

Det finns ingen makt

Förutom den som spränger trädets knopp

Och lyfter ögats ögonlock

 

Det finns ingen utom Vi

Inse det

Och från all makt bli fri

 

 

 

 

 

"Människans uppgift är alltid att ta makten från makten."

 

 

 

 

 

Samla

Dina

Skatter

 

Jag får beklaga

Men det du kallar verklighet

Är blott en saga

 

Tävlingen du deltar i

Om mängden pengar

Är blott en fantasi

 

Tjänar du miljoner

Så är ändå allt i världen

Blott illusioner

 

Sorgligt kanske är det

Men när allt ska summeras

Finns blott ett värde

 

Och det är denna lag:

Det som är beständigt hos världen

Är blott du och jag

 

 

 

 

Oblat

 

När krigen rasar, orättvisan växer och våldet vinner mark kan det vara svårt att tro att där finns nån sanning. De flesta ger sitt liv till politikens irrlekar, till ödesgudinnans saga, till marknadens djuriska spel, till sin egen cyniska klagan eller till ingenting alls. Men till slut finns där en sanning, en sanning mycket hållbarare än det som sker i tidens gång i materiens värld. Och den lyder att verkligheten är den hud som omsluter oss, och utanför finns inget och innanför finns vi.

 

 

 

 

Domens dag?

 

Blir dom vår dom

som vi kallar för dom

istället för vi?

 

 

 

 

 

 

IQ-test-svar

 

En människas intelligens

sträcker sig aldrig längre

än hennes ödmjukhet når.

 

 

 

Lägesbeskrivning

 

Förklädd i de tillfälliga sensationernas skepnad kom denna världens herre och för-förde oss bort till ett land där tingens ordning har makt över själars oskrivna förbund.

 

(”Vi” var ett verb innan stenar fanns.)

 

Det var motståndaren själv som bjöd och via sensationernas höjdpunkter gav makt åt vilsna drömmar och historiens sagoberättelser i en värld där inga riktiga syskon bor.

 

(Tid ruvar inte i möjligheternas rede.)

 

Och stundom vandrar vi jagande förlorade och glimtvis förklarade vidare mot vår gemensamma utgångspunkt.

 

(Evigheten är alltings bakgrundsus och vår nackes fästpunkt.)

 

f.v.b.

 

 

 

 

 

Stängningsdags för världen

 

En dag är leken över

En dag ska vi vara tillbaka igen

Då ska vi få ta ansvar för hur vi hanterat sanningen,

sanningen om att det bara finns "vi"

och hur vi med tanke på det

har lekt vår lek.

 

 

 

 

 

Det verb som vår svenska bibel från hebreiska och grekiska översätter med ordet "synd", betyder i själva verket "missa (att missa målet)".

 

Att synda är att missa det mål som sanningsenligt levende innebär, dvs levende grundat i att där bara finns "vi" och vi alla är delar av samma helhet.

 

 

 

 

Vår frihet

ligger i att vi är ensamma

 

ingen kan någonsin

anklaga oss

 

Vårt ansvar

ligger i att vi är ensamma

 

vi kan aldrig

skylla nån annan

 

 

 

 

Kloka ord

 

1 Korinthierna 10:23

 

"Allt är lovligt;

 men allt är inte fördelaktigt.

 Allt är lovligt;

 men allt bygger inte upp."

 

 

 

 

 

Världen är bara en liten by

som ingen känner till

förutom vi som bor i den

 

 

Vi

 

Vi föds som någons dotter

Vi föds som någons son

 

Vi föds till något land

Vi föds till något kött

 

Vi föds ini någon tolkning

Vi föds ini någon tro

 

Vi föds

Vi som redan fanns innan

 någon skepnad givits oss

 

Vi som är

allt som är

det som är

 

Inget skulle kunna skilja oss åt

 förutom tron på illusionen

 

 

 

 

 

Fullkomlig

är den som är fullkomligt medveten om

att vi är fullkomligt själva

och lever i insikt

i vad det innebär

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan